THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> BÀN

Bàn khám sản đa năng điện

Bàn khám sản đa năng điện

Chiều dài bàn 1450mm - Chiều rộng bàn 600mm
Chiều cao nâng tối đa 1000mm - Chiều cao hạ tối đa 580mm
Nâng ghế ngồi 17 oC - Hạ ghế ngồi 6 oC
Nâng tấm đỡ lưng 80 oC - Hạ đỡ lưng 20 oC
Nguồn điện: 220V/50Hz, 1kW Giá bán: 25,000,000 đ