THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> GIƯỜNG

Cáng sắt cấp cứu

300,000 đ

Cáng sắt cấp cứu

Cáng Inox

1,100,000 đ

Cáng Inox

Giường Inox bệnh nhân

1,490,000 đ

Giường Inox bệnh nhân

Giường nhi

1,200,000 đ

Giường nhi

Giường 2 tay quay

2,790,000 đ

Giường 2 tay quay

Giường khoét bô

1,750,000 đ

Giường khoét bô

Giường dát Inox có bánh xe

1,750,000 đ

Giường dát Inox có bánh xe