MÁY MÓC THIẾT BỊ

Qủa bóp điện tim

650,000 đ

Qủa bóp điện tim

Máy in siêu âm đen trắng Sony

18,000,000 đ

Máy in siêu âm đen trắng Sony

Máy in siêu âm màu UPC- 21S

27,500,000 đ

Máy in siêu âm màu UPC- 21S

Máy điện tim 6 cần fukuda 7202

38,000,000 đ

Máy điện tim 6 cần fukuda 7202

Máy điện tim 3 cần Nihonkohden ECG - 9620

35,500,000 đ

Máy điện tim 3 cần Nihonkohden ECG - 9620

Bóng đèn hông ngoại Osram

250,000 đ

Bóng đèn hông ngoại Osram

Máy điện tim 3 cần fukuda 7102

22,500,000 đ

Máy điện tim 3 cần fukuda 7102

Máy điện tim 3 cần fukuda 7101

22,500,000 đ

Máy điện tim 3 cần fukuda 7101