THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy thử đường huyết Accu-check Active Hộp 25 que

Máy thử đường huyết Accu-check Active Hộp 25 que

Mã sản phẩm
M-Accu-checkActive
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,200,000 đ

Mã sản phẩm
M-Accu-checkActive
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc