THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy thử đường huyết Accu-check Performa

Máy thử đường huyết Accu-check Performa

Mã sản phẩm
Accu-checkPerforma
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,550,000 đ

Mã sản phẩm
Accu-checkPerforma
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đức
Đơn vị tính:
Chiếc