THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Omron HGM-112

Omron HGM-112

Mã sản phẩm
OmronHEA-220
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 900,000 đ

Mã sản phẩm
OmronHEA-220
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc