THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Onetouch Ultra

Onetouch Ultra

Mã sản phẩm
OnetouchUltra
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,500,000 đ

Mã sản phẩm
OnetouchUltra
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Chiếc