THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Que thử Đường huyết One touch Unltra Hộp 25 que

Que thử Đường huyết One touch Unltra Hộp 25 que

Mã sản phẩm
OnetouchUnltra
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ
 
 
Giá bán: 270 đ

Mã sản phẩm
OnetouchUnltra
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Mỹ