VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Test thử nước tiểu Combi-screen 11 thông số

400,000 đ

Test thử nước tiểu Combi-screen 11 thông số

Máy li tâm 12 coóng

1,500,000 đ

Máy li tâm 12 coóng

Ống nghiệm nhựa có dán nhãn

360 đ

Ống nghiệm nhựa có dán nhãn

Đầu côn vàng

43,000 đ

Đầu côn vàng

Test thử nước tiểu Teco 10 thông số

140,000 đ

Test thử nước tiểu Teco 10 thông số

Máy lắc máu ngang

7,000,000 đ

Máy lắc máu ngang

Ống nghiệm EDTA

48,000 đ

Ống nghiệm EDTA

Ống nghiệm Serum

48,000 đ

Ống nghiệm Serum