VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Test thử nước tiểu Teco 10 thông số

140,000 đ

Test thử nước tiểu Teco 10 thông số

Test thử nước tiểu 10 thông số 10A

130,000 đ

Test thử nước tiểu 10 thông số 10A

Máy lắc máu ngang

7,000,000 đ

Máy lắc máu ngang

Ống nghiệm EDTA

53,000 đ

Ống nghiệm EDTA

Ống nghiệm Serum

75,000 đ

Ống nghiệm Serum