THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Cáng gấp cấp cứu

290,000 đ

Cáng gấp cấp cứu

Cáng Inox

1,090,000 đ

Cáng Inox

Giường Inox bệnh nhân

1,490,000 đ

Giường Inox bệnh nhân

Giường nhi

1,990,000 đ

Giường nhi

Giường 2 tay quay

3,100,000 đ

Giường 2 tay quay

Giường khoét bô

1,750,000 đ

Giường khoét bô

Giường dát Inox có bánh xe

1,850,000 đ

Giường dát Inox có bánh xe

Bàn tít

390,000 đ

Bàn tít