THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

HEM-7120

660,000 đ

HEM-7120

HEM-8712

615,000 đ

HEM-8712

HEM-7300

2,330,000 đ

HEM-7300

Omron JPN1

1,250,000 đ

Omron JPN1

HEM-4030

500,000 đ

HEM-4030

Xe lăn thường

1,100,000 đ

Xe lăn thường

Xe lăn thường có bô

1,600,000 đ

Xe lăn thường có bô

Xe lăn có bô ngả

2,200,000 đ

Xe lăn có bô ngả

Omron HGM-112

900,000 đ

Omron HGM-112