VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> VẬT TƯ X - Q

Đèn đọc phim x quang hai cửa

1,400,000 đ

Đèn đọc phim x quang hai cửa

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

2,100,000 đ

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

Tăng quang độ nhậy 400 (18x24)

1,750,000 đ

Tăng quang độ nhậy 400 (18x24)

Tăng quang độ nhậy 400 konica (30x40)

2,700,000 đ

Tăng quang độ nhậy 400 konica (30x40)

Bột Bari trát tường phòng X Quang

0 đ

Bột Bari trát tường phòng X Quang

Thuốc cản quang Telebrix

150,000 đ

Thuốc cản quang Telebrix

Chì lá là cửa XQ

55,000 đ

Chì lá là cửa XQ

Aó chì trong phòng X quang

1,300,000 đ

Aó chì trong phòng X quang

Kính chì đeo mắt

1,300,000 đ

Kính chì đeo mắt