VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Cassette 18x24

500,000 đ

Cassette 18x24

Gía phơi phim x quang

35,000 đ

Gía phơi phim x quang

Lưới lọc tia x quang

2,700,000 đ

Lưới lọc tia x quang

Đèn đọc phim x quang một cửa

850,000 đ

Đèn đọc phim x quang một cửa

Lam kính TQ

15,000 đ

Lam kính TQ

Ambu thổi ngạt

210,000 đ

Ambu thổi ngạt

Khẩu trang giấy đã tiệt trùng

0 đ

Khẩu trang giấy đã tiệt trùng

Áo Blue

70,000 đ

Áo Blue

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng

0 đ

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng