VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Băng dính cuộn Urgo 4,5x5cm

25,000 đ

Băng dính cuộn Urgo 4,5x5cm

Khẩu trang 4 lớp than hoạt tính

0 đ

Khẩu trang 4 lớp than hoạt tính

K-Y Bôi trơn

70,000 đ

K-Y Bôi trơn

Hoá chất sinh hoá CRP

400,000 đ

Hoá chất sinh hoá CRP

Ông nghiệm nhựa không nắp

145 đ

Ông nghiệm nhựa không nắp

Ống nghiệm thuỷ tinh

300 đ

Ống nghiệm thuỷ tinh

Ông nghiệm nhựa có nắp

270 đ

Ông nghiệm nhựa có nắp

Test thử HIV

12,000 đ

Test thử HIV

Test thử HIV Abbott

27,500 đ

Test thử HIV Abbott