VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Băng thun thái 2 móc

13,500 đ

Băng thun thái 2 móc

Băng dính cá nhân Urgo

35,000 đ

Băng dính cá nhân Urgo

Băng dính cuộn Urgo 4,5x5cm

25,000 đ

Băng dính cuộn Urgo 4,5x5cm

Khẩu trang 4 lớp than hoạt tính

0 đ

Khẩu trang 4 lớp than hoạt tính

K-Y Bôi trơn

70,000 đ

K-Y Bôi trơn

Hoá chất sinh hoá CRP

400,000 đ

Hoá chất sinh hoá CRP

Ông nghiệm nhựa không nắp

180 đ

Ông nghiệm nhựa không nắp

Ống nghiệm thuỷ tinh

300 đ

Ống nghiệm thuỷ tinh

Ông nghiệm nhựa có nắp

300 đ

Ông nghiệm nhựa có nắp