VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Test thử Lao

16,000 đ

Test thử Lao

Test thử Viêm gan B ( Abbott)

27,000 đ

Test thử Viêm gan B ( Abbott)

Test ung thư phổi CEA

11,000 đ

Test ung thư phổi CEA

Test ung thư gan AFP

12,000 đ

Test ung thư gan AFP

Test ung thư tuyến tiền liệt PSA

11,000 đ

Test ung thư tuyến tiền liệt PSA

Test ung thư dạ dày H.plory

17,000 đ

Test ung thư dạ dày H.plory

Test thử nước tiểu Multítix 10 thông số

550,000 đ

Test thử nước tiểu Multítix 10 thông số

Test thử nước tiểu Combi-screen 11 thông số

400,000 đ

Test thử nước tiểu Combi-screen 11 thông số

Máy li tâm 12 coóng

1,500,000 đ

Máy li tâm 12 coóng