VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> BÔNG, BỘT, BƠM TIÊM

Bột bó 10 cm x2,7 m

Bột bó 10 cm x2,7 m

Mã sản phẩm
BOTBO10X27
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc

 
Giá bán: 7,000 đ

Mã sản phẩm
BOTBO10X27
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc