VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> GIẤY CÁC LOẠI

Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

Mã sản phẩm
GCT100
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn
Giá bán: 9,000 đ

Mã sản phẩm
GCT100
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Đơn vị tính:
Cuộn