VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> VẬT TƯ X - Q

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

Mã sản phẩm
TQDN400(24X30)
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
 
Giá bán: 2,100,000 đ

Mã sản phẩm
TQDN400(24X30)
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản