VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> BÔNG, BỘT, BƠM TIÊM

Bơm tiêm 3ml

Bơm tiêm 3ml

Mã sản phẩm
BT3ML
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam
 
Giá bán: 70,000 đ

Mã sản phẩm
BT3ML
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam