VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Đầu côn xanh

65,000 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

53,000 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

75,000 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

1,200 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

film xQuang Agfa 30x40

1,450,000 đ

film xQuang Agfa 30x40

film xQuang agfa 24x30

910,000 đ

film xQuang agfa 24x30

film xQuang agfa 18x24

610,000 đ

film xQuang agfa 18x24

Cassette 30x40

750,000 đ

Cassette 30x40

Cassette 24x30

600,000 đ

Cassette 24x30