VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Đầu côn xanh

65,000 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

53,000 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

75,000 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

1,200 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

Cassette 30x40

750,000 đ

Cassette 30x40

Cassette 24x30

600,000 đ

Cassette 24x30

Cassette 18x24

500,000 đ

Cassette 18x24

Gía phơi phim x quang

35,000 đ

Gía phơi phim x quang

Lưới lọc tia x quang

2,700,000 đ

Lưới lọc tia x quang