VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MỠ SIÊU ÂM, KY

Mỡ điện tim

25,000 đ

Mỡ điện tim

Điện cực dán điện tim

4,000 đ

Điện cực dán điện tim

Mỡ siêu âm Canada

190,000 đ

Mỡ siêu âm Canada

Mỡ siêu âm 3A

90,000 đ

Mỡ siêu âm 3A