THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Ghế bô vệ sinh có bánh xe, có để chân

590,000 đ

Ghế bô vệ sinh có bánh xe, có để chân

Ghế bô vệ sinh có bánh xe

540,000 đ

Ghế bô vệ sinh có bánh xe

Ghế bô vệ sinh

440,000 đ

Ghế bô vệ sinh

Khung tập đi

230,000 đ

Khung tập đi

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

3,050,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

1,710,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

900,000 đ

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

150,000 đ

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

HEM-7320‎

1,860,000 đ

HEM-7320‎