THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

3,050,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HM-04

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

1,710,000 đ

Máy trợ thính không dây RIONET HB-23P

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

900,000 đ

Máy trợ thính RIONET dây đeo HA20-DX

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

150,000 đ

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

HEM-7320‎

1,860,000 đ

HEM-7320‎

HEM-7322

1,490,000 đ

HEM-7322

HEM-7130

940,000 đ

HEM-7130

HEM-7121

800,000 đ

HEM-7121

HEM-7120

660,000 đ

HEM-7120