THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

Xe lăn thường có bô

1,600,000 đ

Xe lăn thường có bô

Xe lăn có bô ngả

2,200,000 đ

Xe lăn có bô ngả

Omron HGM-112

900,000 đ

Omron HGM-112

Omron HGM-111

1,300,000 đ

Omron HGM-111

Máy thử đường huyết Accu-check Active Hộp 25 que

1,200,000 đ

Máy thử đường huyết Accu-check Active Hộp 25 que

Máy thử đường huyết Accu-check Performa

1,550,000 đ

Máy thử đường huyết Accu-check Performa

Onetouch Ultra

1,500,000 đ

Onetouch Ultra

Máy trợ thính HA-20DX

1,000,000 đ

Máy trợ thính HA-20DX

Máy trợ thính HB-23P

1,850,000 đ

Máy trợ thính HB-23P