VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> MŨ, GĂNG, KHẨU TRANG

Ambu thổi ngạt

210,000 đ

Ambu thổi ngạt

Khẩu trang giấy đã tiệt trùng

0 đ

Khẩu trang giấy đã tiệt trùng

Áo Blue

70,000 đ

Áo Blue

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng

0 đ

Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng