THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> GIƯỜNG

Giường 4 tay quay đa chức năng

6,000,000 đ

Giường 4 tay quay đa chức năng

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

1,400,000 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

2,800,000 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,500,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,700,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường điện 2 chức năng

8,490,000 đ

Giường điện 2 chức năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

12,490,000 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường y tế inox

1,650,000 đ

Giường y tế inox

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

2,900,000 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay