THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> GIƯỜNG

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

5,690,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

6,290,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường điện 2 chức năng

8,990,000 đ

Giường điện 2 chức năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

11,990,000 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường y tế inox

1,540,000 đ

Giường y tế inox

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

2,900,000 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

Xe đẩy cấp cứu

2,100,000 đ

Xe đẩy cấp cứu

Cáng sắt cấp cứu

300,000 đ

Cáng sắt cấp cứu

Cáng Inox

1,100,000 đ

Cáng Inox