THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> GIƯỜNG

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

1,290,000 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

2,850,000 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,990,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

5,490,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường điện 2 chức năng

8,490,000 đ

Giường điện 2 chức năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

12,490,000 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường y tế inox

1,600,000 đ

Giường y tế inox

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

2,600,000 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

Xe đẩy cấp cứu

2,100,000 đ

Xe đẩy cấp cứu