THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Giường 4 tay quay đa chức năng

6,000,000 đ

Giường 4 tay quay đa chức năng

Ghế điều dưỡng, ghế gấp bệnh viện

2,000,000 đ

Ghế điều dưỡng, ghế gấp bệnh viện

Bàn khám sản đa năng điện

25,000,000 đ

Bàn khám sản đa năng điện

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

1,400,000 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

2,800,000 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,500,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,700,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Tủ thuốc y tế

2,050,000 đ

Tủ thuốc y tế

Giường điện 2 chức năng

8,490,000 đ

Giường điện 2 chức năng