THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Ghế điều dưỡng, ghế gấp bệnh viện

2,100,000 đ

Ghế điều dưỡng, ghế gấp bệnh viện

Bàn khám sản đa năng điện

27,000,000 đ

Bàn khám sản đa năng điện

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

1,290,000 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

2,850,000 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,990,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

5,490,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Tủ thuốc y tế

1,800,000 đ

Tủ thuốc y tế

Giường điện 2 chức năng

8,490,000 đ

Giường điện 2 chức năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

12,490,000 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện