THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Bàn khám sản đa năng điện

29,000,000 đ

Bàn khám sản đa năng điện

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

1,290,000 đ

Giường khám bệnh sắt sơn tĩnh điện

Giường nhựa ABS nâng đầu

2,850,000 đ

Giường nhựa ABS nâng đầu

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

4,990,000 đ

Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

5,490,000 đ

Giường 2 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Tủ thuốc y tế

1,800,000 đ

Tủ thuốc y tế

Giường điện 2 chức năng

8,490,000 đ

Giường điện 2 chức năng

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

12,490,000 đ

Giường 3 tay quay sắt sơn tĩnh điện

Xe đẩy máy điện tim

900,000 đ

Xe đẩy máy điện tim