THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Giường y tế inox

1,490,000 đ

Giường y tế inox

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

2,600,000 đ

Giường inox bệnh nhân 1 tay quay

Cọc truyền dịch

180,000 đ

Cọc truyền dịch

Ghế bô

400,000 đ

Ghế bô

Nồi hấp ướt đun điện

2,000,000 đ

Nồi hấp ướt đun điện

Đè lưỡi Inox

5,000 đ

Đè lưỡi Inox

Gương soi thanh quản

20,000 đ

Gương soi thanh quản

Cán dao mổ

15,000 đ

Cán dao mổ

Hộp hấp tiệt trùng

350,000 đ

Hộp hấp tiệt trùng