VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> CHỈ PHẪU THUẬT

Chỉ phẫu thuật Vircyl các số

120,000 đ

Chỉ phẫu thuật Vircyl các số

Chỉ phẫu thuật safil các số

35,000 đ

Chỉ phẫu thuật safil các số

Chỉ phẫu thuật Dafilon các số

35,000 đ

Chỉ phẫu thuật Dafilon các số

Chỉ phẫu thuật Trung Quốc

5,000 đ

Chỉ phẫu thuật Trung Quốc