VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> VẬT TƯ X - Q

film xQuang Agfa 30x40

1,450,000 đ

film xQuang Agfa 30x40

film xQuang agfa 24x30

910,000 đ

film xQuang agfa 24x30

film xQuang agfa 18x24

610,000 đ

film xQuang agfa 18x24

Cassette 30x40

750,000 đ

Cassette 30x40

Cassette 24x30

600,000 đ

Cassette 24x30

Cassette 18x24

500,000 đ

Cassette 18x24

Gía phơi phim x quang

35,000 đ

Gía phơi phim x quang

Lưới lọc tia x quang

2,700,000 đ

Lưới lọc tia x quang

Đèn đọc phim x quang một cửa

850,000 đ

Đèn đọc phim x quang một cửa