VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> VẬT TƯ X - Q

Cassette 30x40

750,000 đ

Cassette 30x40

Cassette 24x30

600,000 đ

Cassette 24x30

Cassette 18x24

500,000 đ

Cassette 18x24

Gía phơi phim x quang

35,000 đ

Gía phơi phim x quang

Lưới lọc tia x quang

2,700,000 đ

Lưới lọc tia x quang

Đèn đọc phim x quang một cửa

850,000 đ

Đèn đọc phim x quang một cửa

Đèn đọc phim x quang hai cửa

1,400,000 đ

Đèn đọc phim x quang hai cửa

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

2,100,000 đ

Tăng quang độ nhậy 400 (24x30)

Tăng quang độ nhậy 400 (18x24)

1,750,000 đ

Tăng quang độ nhậy 400 (18x24)