THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

150,000 đ

OMRON ADAPTER AC 220V / 6VDC

HEM-7320‎

1,860,000 đ

HEM-7320‎

HEM-7322

1,490,000 đ

HEM-7322

HEM-7130

940,000 đ

HEM-7130

HEM-7121

800,000 đ

HEM-7121

HEM-7120

660,000 đ

HEM-7120

HEM-8712

615,000 đ

HEM-8712

HEM-7300

2,330,000 đ

HEM-7300

Omron JPN1

1,250,000 đ

Omron JPN1