THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

HEM-7120

660,000 đ

HEM-7120

HEM-8712

615,000 đ

HEM-8712

HEM-7300

2,330,000 đ

HEM-7300

Omron JPN1

1,250,000 đ

Omron JPN1

HEM-4030

500,000 đ

HEM-4030

Tai nghe 2 dây

300,000 đ

Tai nghe 2 dây

Máy đo huyết áp Trung Quốc

180,000 đ

Máy đo huyết áp Trung Quốc

Máy đo huyết áp ALK2

380,000 đ

Máy đo huyết áp ALK2

Huyết áp thuỷ ngân

900,000 đ

Huyết áp thuỷ ngân