THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

Máy đo huyết áp Trung Quốc

Máy đo huyết áp Trung Quốc

Mã sản phẩm
MDHATQ
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 180,000 đ

Mã sản phẩm
MDHATQ
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc