THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN >> BÀN

Bàn khám sản đa năng điện

25,000,000 đ

Bàn khám sản đa năng điện

Xe đẩy máy điện tim

950,000 đ

Xe đẩy máy điện tim

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

1,550,000 đ

Bàn tiểu phẫu 3 khúc

Bàn đón bé inox

1,100,000 đ

Bàn đón bé inox

Bàn làm rốn

1,400,000 đ

Bàn làm rốn

Bàn đẻ

2,800,000 đ

Bàn đẻ

Bàn khám phụ khoa

1,990,000 đ

Bàn khám phụ khoa

Bàn khám bệnh inox

1,100,000 đ

Bàn khám bệnh inox

Bàn đẩy tiêm 2 tầng

480,000 đ

Bàn đẩy tiêm 2 tầng