THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy trợ thính HB-23P

Máy trợ thính HB-23P

Mã sản phẩm
HB-23P
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
 
 
Giá bán: 1,850,000 đ

Mã sản phẩm
HB-23P
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc