VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Ống nghiệm Heparin

Ống nghiệm Heparin

Giá bán: 75,000 đ

Nhận dạng: tube polypropylene 5ml (75x13ml) trung tính, nắp màu đen.
Công dụng: dùng tách huyết tương (plasma) để làm các xét nghiệm sinh hoá (như ion đồ Na+, K+, ...) trừ Li+.
Đặc điểm:
Tube được kháng đông để sử dụng các chất điện giải Na+, K+, Ca2+, Cl-…
Tube còn được sử dụng cho các loại xét nghiệm sinh hoá đặc biệt NH3 và định lượng Alcohol trong máu.
Cách dùng:
Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
Bơm máu nhẹ vào thành trong của tube với thể tích qui định.
Sau đó đậy nắp lại và đảo tube vài lần để máu hòa đều với chất kháng đông.