VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> BÔNG, BỘT, BƠM TIÊM

Gạc miếng 30x30cm

Gạc miếng 30x30cm

Mã sản phẩm
GAC30x30
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam

 
Giá bán: 7,000 đ

Mã sản phẩm
GAC30x30
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Việt Nam