VẬT TƯ KHÁC

Hộp bông băng cồn

20,000 đ

Hộp bông băng cồn

Hút mũi trẻ em Miu Miu

12,000 đ

Hút mũi trẻ em Miu Miu

Kính chì 30x40

2,350,000 đ

Kính chì 30x40

Kính chì 40x60

5,100,000 đ

Kính chì 40x60

Kính chì 60x80

10,800,000 đ

Kính chì 60x80

Kính chì 80x120

21,500,000 đ

Kính chì 80x120

Sond dẫn lưu

15,000 đ

Sond dẫn lưu

Sond Foley 2 nhánh (các số)

8,500 đ

Sond Foley 2 nhánh (các số)

Sond Foley 3 nhánh (các số)

13,500 đ

Sond Foley 3 nhánh (các số)