VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> DÂY CHUYỀN

Dây truyền dịch TQ

Dây truyền dịch TQ

Mã sản phẩm
DTTQ
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 2,500 đ

Mã sản phẩm
DTTQ
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Trung Quốc
Đơn vị tính:
Chiếc