THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH >> MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Omron HGM-111

Omron HGM-111

Mã sản phẩm
OmronHEA-221
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc
Giá bán: 1,300,000 đ

Mã sản phẩm
OmronHEA-221
Loại sản phẩm
Xuất xứ
Nhật Bản
Đơn vị tính:
Chiếc